Blog ini cuma sebuah laku bacalah, bukan bacakanlah.

Sebab bisikan selalu jatuh lembut di telinga, tak seperti teriak yang menghantam pekak.
Tidak seperti gema yang menggelantah dengan dobrakan gelora, melainkan lebih ingin gaungnya pribadi dan dadi abadi.
Untuk disimpan di dalam batin, bagai bersemedi di dalam nadi.

Makna bersembunyi pada selumbar-selumbar semantik, pada pendar-pendar punktuasi. Walaupun ia akan dijumpai bilamana dicari.

July 2, 2011

the gatekeeper

for WORLD PRESS FREEDOM DAY 2011
*gatekeeper (terj. bebas) = penjaga masa

ini masih seputar dunia para fakir cerita
mencuri dan menangkap setiap peristiwa
yang terjadi antara gurat cakrawala dan senja
before annihilates into crappy vacant hope...

tempat di mana citra diabai, cinta dimaknai
hingga pada suar planet-planet terluar
membangun monumen-monumen momen
and look, the sun we put is now rising...

cabikan dimensi, yang tak ubahnya abadi,
terekam oleh pena dan lensa kami,
dibingkai nurani.

No comments: